اهدای روشنایی به عشایر درح سربیشه

یک خیر، در اقدامی متفاوت با اهدای پنل‌های خورشیدی، روشنایی را به خانه عشایر محله چاه بنه بخش مرزی درح شهرستان سربیشه هدیه داد.
منبع خبر : iribnews.ir