بوی بهار در روستای کال نخاب بشرویه

شکوفه‌های بهاری بر روی درختان روستای کال نخاب بشرویه نوید بخش بی تابی بهار برای رخ نمایی است.
منبع خبر : iribnews.ir