تست کردن ماشین‌های نظامی

طراحان نظامی در جهان به قدرت ماشین‌های نظامی در شرایط سخت توجه بیشتری دارند.
منبع خبر : iribnews.ir