بورل: آمریکا جایگاه مسلط خود را از دست داده است

بورل: آمریکا جایگاه مسلط خود را از دست داده است
منبع خبر : iribnews.ir