تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی
معاون صدا با ایجاد كارگروه ها و شوراهای تخصصی معاونت صدا، با هدف تحقق مطلوب «سند تحول رسانه ملی» در نگاه محتوایی تجدید نظر كرد.

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی - خبرگزاری تسنیم

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی - خبرگزاری تسنیم

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی - رادیو - سازمان صدا و سیما

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی - رادیو - سازمان صدا و سیما
تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی - خبرگزاری تسنیم

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی - ایران اکونا

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی - ایران اکونا
www.tasnimnews.com › فرهنگی › رادیو و تلویزیون

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی | معاون صدا با ایجاد - تسنیم نیوز

تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی | معاون صدا با ایجاد - تسنیم نیوز
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بخشیزاده معاون صدای رسانه ملی از تشکیل 10 شورای تخصصی در معاونت صدا خبر داد و گفت: شوراهای تخصصی معاونت صدا در ...

آخرین اخبار
منبع خبر : yjc.ir