حضور وزیر آموزش و پرورش در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

حضور وزیر آموزش و پرورش در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری


پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به مطالبات مردم با حضور در مرکز ...

پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به مطالبات مردم با حضور در مرکز ...

پاسخگویی وزیر آموزشوپرورش به تلفنهای مردم - خبرگزاری صدا و سیما

پاسخگویی وزیر آموزشوپرورش به تلفنهای مردم - خبرگزاری صدا و سیما
پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به مطالبات مردم با حضور در مرکز ...

پیگیری معلمان غیررسمی از مطالباتشان/ پیشنهاد جالب یکی از والدین ...

پیگیری معلمان غیررسمی از مطالباتشان/ پیشنهاد جالب یکی از والدین ...
111.ir › news › پاسخگویی-وزیر-آموزش-و-پرورش-به-...

افتتاح سامانه 111 مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در استان ...

افتتاح سامانه 111 مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در استان ...
وزیر آموزش و پرورش در قالب برنامه پاسخگویی بیواسطه اعضای هیات دولت به مطالبات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری حضور پیدا کرد.

حضور وزیر ارتباطات در حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

حضور وزیر ارتباطات در حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری
پاسخگویی وزیر آموزشوپرورش به تلفنهای مردم - خبرگزاری صدا و سیما

قدردانی از رویکرد جدید مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در رسیدگی ...

قدردانی از رویکرد جدید مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در رسیدگی ...
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › آموزش و پرورش

بازدید "رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری" از میز ... - خبر فارسی

بازدید "رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری" از میز ... - خبر فارسی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش، یوسف نوری با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری به تماسهای تلفنی ...

پاسخگویی مستقیم وزیر کار به مردم/مرتضوی در نهاد ارتباطات مردمی ...

پاسخگویی مستقیم وزیر کار به مردم/مرتضوی در نهاد ارتباطات مردمی ...
پیگیری معلمان غیررسمی از مطالباتشان/ پیشنهاد جالب یکی از والدین ...

مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
www.tasnimnews.com › اجتماعی › فرهنگیان و مدارس
منبع خبر : iribnews.ir