فدراسیون باید پاسخگوی انتخاب های پر هزینه باشد

فدراسیون باید پاسخگوی انتخاب های پر هزینه باشد
اسدی گفت: مجمع فدراسیون فوتبال باید درباره هزینه‌هایی به ملت تحمیل می‌کند، پاسخگو باشد.
منبع خبر : yjc.news