برگزاری آزمون دکتری در استان خراسان رضوی

برگزاری آزمون دکتری در استان خراسان رضوی
آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰ با رقابت ۱۱ هزار و ۹۳۸ داوطلب شرکت در آزمون دکتری در ۱۲ حوزه امتحانی و ۶ شهرستان استان خراسان رضوی برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir