دانشگاه‌ها باید در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند

دانشگاه‌ها باید در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند

رئیس سازمان امور دانشجویان

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت : دانشگاه‌ها در شرایطی قرار دارند که می‌توانند در فضای بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند باید موانع موجود بر طرف و شرایط برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل فراهم گردد.دانشگاهها باید در عرصه بینالمللی نقشآفرینی مؤثر و جدّی داشته باشند

دانشگاهها باید در عرصه بینالمللی نقشآفرینی مؤثر و جدّی داشته باشند

دانشگاه ها باید زمینه ساز حضور موثر دانشجویان دختر در عرصه ...

دانشگاه ها باید زمینه ساز حضور موثر دانشجویان دختر در عرصه ...
دانشگاهها باید در عرصه بینالمللی نقشآفرینی مؤثر و جدّی داشته باشند

لزوم حضور موثر انجمنهای علمی کشور در عرصههای ملی و بینالمللی

لزوم حضور موثر انجمنهای علمی کشور در عرصههای ملی و بینالمللی
razi.ac.ir › دانشگاهها-باید-در-عرصه-بینالمللی-نقشآف...

موت جساپ - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه علامه طباطبائی

موت جساپ - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه علامه طباطبائی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست هیئت رئیسه دانشگاه با دکتر هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت ...

واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی ...

واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی ...
دانشگاه ها باید زمینه ساز حضور موثر دانشجویان دختر در عرصه ...

سازمان امور دانشجویان | صفحه اصلی

سازمان امور دانشجویان | صفحه اصلی
وی اضافه کرد: این امر لازم است تا این قشر در عرصه های مختلف و توسعه کشور نقش آفرین باشند و برگزاری جشنواره هایی نظیر کمند در مسیر آشنایی و بروز ...

ایسنا: شرایط برای حضور فعال دانشگاهها در عرصه بینالملل فراهم شود

ایسنا: شرایط برای حضور فعال دانشگاهها در عرصه بینالملل فراهم شود
لزوم حضور موثر انجمنهای علمی کشور در عرصههای ملی و بینالمللی

دانشکده حکمرانی اسلامی، رویکردی نوین به نقش آفرینی علم در عرصه عمل

دانشکده حکمرانی اسلامی، رویکردی نوین به نقش آفرینی علم در عرصه عمل
www.atf.gov.ir › news › لزوم-حضور-موثر-انجمن-های-ع...

نهادی اثرگذار در سیاستگذاری و تصمیمسازی - شرق

نهادی اثرگذار در سیاستگذاری و تصمیمسازی - شرق
... آن" تاکید کرد: انجمنهای علمی کشور باید در عرصههای ملی و بینالمللی در جهت حل مشکلات کشور، ارتباطات گسترده و حضور موثر داشته باشند.
منبع خبر : iribnews.ir