افزایش موارد سرخک در کشور/آغاز برنامه واکسیناسیون

افزایش موارد سرخک در کشور/آغاز برنامه واکسیناسیون
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون تکمیلی سرخک، سرخجه و اوریون در برخی استان های کشور خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com