معافیت تعویض و صدور سند در روستاها تا یک میلیون ریال

معافیت تعویض و صدور سند در روستاها تا یک میلیون ریال
برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک ، در بافت مسکونی روستاها، صدور و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای از هزینه‌های ثبتی به میزان یک میلیون ریال معاف است.
منبع خبر : iribnews.ir