بهسازی فضای سبز بوستان لاله قم

بهسازی فضای سبز بوستان لاله قم
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز قم گفت: بوستان لاله یکی از پارک‌های قدیمی شهر قم است که با توجه به اینکه در حاشیه میدان ۷۲ تن و مهم‌ترین ورودی شهر قم قرار گرفته است، بهسازی فضای سبز آن در دستور کار قرار دارد.
منبع خبر : yjc.news