سازمان ملل: ۳.۹ میلیارد دلار برای کمک به یمن نیاز است

سازمان ملل: ۳.۹ میلیارد دلار برای کمک به یمن نیاز است
جانشین دستیار دبیرکل سازمان ملل گفت: من از همه کمک کنندگان می‌خواهم امسال به حمایت خود ادامه دهند و در صورت امکان آن را افزایش دهند.
منبع خبر : iribnews.ir