انفصال از خدمت در انتظار مقامات متخلف از ثبت ناقص دارایی‌ها

انفصال از خدمت در انتظار مقامات متخلف از ثبت ناقص دارایی‌ها
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: انفصال از خدمت و محرومیت اجتماعی در انتظار مقامات متخلف از ثبت ناقص دارایی‌ها در سامانه است.
منبع خبر : iribnews.ir