تولید حداکثری برق کشور در صورت تامین سوخت نیروگاه‌ها

تولید حداکثری برق کشور در صورت تامین سوخت نیروگاه‌ها
در سومین جلسه کمیته گذر از پیک زمستان ۱۴۰۰، بر قابل تامین بودن همه مصارف برق کشور در صورت تامین سوخت کافی برای همه نیروگاه‌‫های حرارتی تاکید شد.
منبع خبر : mehrnews.com