ابداع سیستمی هوشمند برای کمک به افراد نابینا

ابداع سیستمی هوشمند برای کمک به افراد نابینا
محققان سیستمی هوشمند را ابداع کرده اند که با ارائه داده‌های دقیق‌تر در مورد اجسام اطراف نابینایان به آن‌ها در انجام کار‌های خود کمک می‌کند.
منبع خبر : yjc.news