درخشش بوکسور‌های جوان با قطعی شدن چهار مدال دیگر

درخشش بوکسور‌های جوان با قطعی شدن چهار مدال دیگر
بوکسور‌های جوان ایران در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا چهار مدال دیگر خود را قطعی کردند.
منبع خبر : iribnews.ir