اصلاح قانون سازمان دامپزشکی در دستور کار

اصلاح قانون سازمان دامپزشکی در دستور کار
رئیس سازمان دامپزشکی کشور: اصلاح قانون سازمان دامپزشکی کشور به منظور ارتقای بهداشت جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
منبع خبر : iribnews.ir