ضرورت تشکیل سازمان امور مهاجرین چیست؟

ضرورت تشکیل سازمان امور مهاجرین چیست؟
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری ضرورت تشکیل سازمان امور مهاجرین را تشریح کرد.
منبع خبر : yjc.news