پایان رقابت ربات‌ها در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

پایان رقابت ربات‌ها در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران
شانزدهمین دوره از مسابقات ربوکاپ آزاد ایران با معرفی برگزیدگان به کار خود خاتمه داد.
منبع خبر : iribnews.ir