اوقات شرعی نوزدهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی نوزدهم شهریور در سمنان
امروز جمعه، نوزدهم شهریور، سوم صفر و دهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir