کمبود نوشت افزار نداریم

کمبود نوشت افزار نداریم
قشلاقی مدیر گروه دفتر صنایع سلولزی و نوشت افزار وزارت صمت گفت: به میزان کافی نوشت افزار در بازار توزیع شده و در این خصوص هیچ کمبودی وجود ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir