توصیه‌هایی برای مراقبت از بیماران کرونا در منزل

توصیه‌هایی برای مراقبت از بیماران کرونا در منزل
سازمان بهداشت جهانی برای مراقبت از بیماران کرونا در منزل، چند توصیه کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir