توسعه علمی شرط تثبیت امنیت و بقای جامعه است

توسعه علمی شرط تثبیت امنیت و بقای جامعه است
امیر سرتیپ دوم ساعدی گفت: بی تردید تولید علم عامل اصلی استقلال و پیشرفت کشور و نیز ابزاری سازنده و اثرگذار برای رقابت در عرصه‌های مختلف جهانی است.
منبع خبر : iribnews.ir