رئیسی: گروه‌های جهادی برای تولید بسیج شوند

رئیسی: گروه‌های جهادی برای تولید بسیج شوند
­رئیس جمهور گفت: گروه‌های جهادی با تکیه بر علم و فناوری پایه، برای تولید بسیج شوند.
منبع خبر : iribnews.ir