واکنش صدر اعظم آلمان پس از حادثه خونین دانشگاه هایدلبرگ

واکنش صدر اعظم آلمان پس از حادثه خونین دانشگاه هایدلبرگ
اولاف شُلتس تیراندازی مرگبار در دانشگاه هایدلبرگ را جنون آمیز خواند و با خانواده مجروحان و قربانی این حادثه ابراز همدردی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir