ارسال بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره آوا‌های آسمانی

ارسال بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره آوا‌های آسمانی
رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: جشنواره آوا‌های آسمانی نمونه‌ای از تحقق عدالت فرهنگی در کشور است.
منبع خبر : iribnews.ir