ایران می‌تواند شریکی پایدار جهت اتصال بریکس به انرژی باشد

ایران می‌تواند شریکی پایدار جهت اتصال بریکس به انرژی باشد
رئیس جمهور در اجلاس سران بریکس پلاس: ایران می تواند به شریکی قابل اتکاء و پایدار برای بریکس تبدیل شود .
منبع خبر : iribnews.ir