ایران و لهستان از ظرفیت‌های مختلفی برای گسترش روابط برخوردارند

ایران و لهستان از ظرفیت‌های مختلفی برای گسترش روابط برخوردارند
­رئیس جمهور با اشاره به توانمندی ها صنعتی و تجاری ایران و لهستان اظهار داشت: تهران و ورشو از ظرفیت‌های مختلفی برای گسترش روابط در همه زمینه ها برخوردارند.
منبع خبر : iribnews.ir