آغاز ترانزیت تمام ریلی اولین قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران

آغاز ترانزیت تمام ریلی اولین قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران
ترانزیت تمام ریلی اولین قطار کانتینری قزاقستان از کریدور ایران، با صدور دستور روسای جمهور ایران و قزاقستان از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد .
منبع خبر : iribnews.ir