طفره رفتن مقام کاخ سفید از توضیح درباره پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران

طفره رفتن مقام کاخ سفید از توضیح درباره پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران
یک مقام ارشد کاخ سفید از توضیخ درباره پاسخ واشنگتن به پیشنهاد‌های ایران طفره رفت.
منبع خبر : yjc.news