شرکت نیم میلیون نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

شرکت نیم میلیون نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش
نوبت پایانی نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ویژه رشته‌های شغلی آموزش و پرورش در سراسر کشور پایان یافت.
منبع خبر : iribnews.ir