جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ آبان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ آبان
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ آبان مشخص شد.
منبع خبر : yjc.news