تحقق ۷۰ درصدی تحول و تعالی در دستگاه قضا

تحقق ۷۰ درصدی تحول و تعالی در دستگاه قضا
معاون اول قوه قضائیه: در دوران تحول و تعالی ۷۰ درصد برنامه‌های میان مدت سند تحول قضایی محقق شده است.
منبع خبر : iribnews.ir