راه اندازی اندیشکده بین المللی اربعین

راه اندازی اندیشکده بین المللی اربعین
­اندیشکده بین المللی اربعین با مشارکت جمعی از استادان و پژوهشگران کشور‌های مختلف از جمله ایران و عراق راه اندازی شد.
منبع خبر : iribnews.ir