ثبت حدنصاب بی سابقه مصرف گاز

ثبت حدنصاب بی سابقه مصرف گاز
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مصرف گاز در بخش خانگی به حدنصاب ۶۹۲ میلیون مترمکعب رسید.
منبع خبر : iribnews.ir