حذف ارز ترجیحی موجب افزایش سود شرکت‌های بورسی می‌شود

حذف ارز ترجیحی موجب افزایش سود شرکت‌های بورسی می‌شود
کارشناس بازرا سرمایه: حذف ارز ترجیحی بر روی برخی گروه‌ها به خصوص صنایع غذایی، دارویی و زراعت تاثیر مثبت داشته و موجب افزایش حاشیه سود این گروه‌ها خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir