ثبت نام ۵ کاندیدا برای ریاست فدراسیون بدمینتون

ثبت نام ۵ کاندیدا برای ریاست فدراسیون بدمینتون
با پایان مهلت ثبت نام از کاندیدا‌های فدراسیون بدمینتون ۵ نفر ثبت نام کردند.
منبع خبر : iribnews.ir